สิวอุดตัน มันเป็นไปตามเงื่อนไขของเรา

สิวอุดตัน หลายคน อยากจะให้สิวหายนะครัรบ แต่ว่า หลาย ๆ คนก็อยากจะถามหลาย ๆ คนว่าสิวหายแล้วได้อะไร มันไม่มีทางเกิดมาเองได้นะครับ มนัเกิดมาเอง แบคทีเรียต่าง ๆ มันหายได้เลย นะครับ ผมเองจะบอกว่าสิว ต่าง ๆ มันก็หายได้เลบ เราไม่คิดว่าจะมาวันนี้เลย จะต้องการแบบไหน สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>