ผมหาทางเพื่อให้เราได้รักกัน วิธีทําให้หน้าใส

มาหาทางเพื่อให้ราเาได้รักกันจริง ๆ นะครับผมต้องการให้เราได้เกิดมาคู้กันจริง ๆเ ลย ไม่รุ้ว่าแบบไหน คือ สิง่ที่เราคิด ไม่รู้่วาแบบไหนที่ทำให้เราได้ ตั้งใจเรียนแบบกว่าที่เป็นแผมเองก็บอกเพื่อน ๆ เสมอ ๆ ว่า จะต้องทำงานแบบที่เราเป็นให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง มาตามทางนี้ เพื่อให้เขาเองได้รับทางที่ต้องการครับ วิธีทําให้หน้าใส

จะว่าหายยาก็หายยากจริง ๆนะครับ สิวอุดตัน

จะว่าหายยากก็หายยาก สิวอุดตัน มันหายยากจริ งๆ นะครับ สิวหัวปิดเป็นอะไรที่หายยากจริงๆเลย หาทางเพ่ือให้หายได้ ก็ไม่หายเลยจะว่ากันอย่างไรก็ตามไปเลยอิอิ อย่างแรกๆ เลยหาสิวหัวปิดมาทำให้หายได้ มาตามอ่านได้เลยน สิวอุดตัน