Category Archives: ผิว

อยากจะหายจริงๆเลย นะครับ สิว

หลาย ๆคนบอกว่าสิวหายได้ไม่ยากและหายได้อย่างนี้จะต้องหาทางหลายๆ ยอ่างเพื่อให้เขาเองได้ลองกับตัวเองที่สุดแล้วจะมาแบบไหน เขาเองได้บอกว่า วิธีการต่าง ๆ มากมายกว่านี้มันไม่มีทางเลยออกมาเลย หรือว่าอย่างไร revitalize gel ที่ว่าหายได้ น้อง ๆ จะมาอ่านไหมครับ revitalize gel

ไมว่าผมจะต้องทำอะไรก้ต้องทำให้ดีทีสุดเลย

อยากจะหาชข้อมความดี ๆที่อยากจะหายจากสิวจริง ๆเลย นะครับ ม่คิดว่าสิวหายได้อย่างไร มันเกิดมาแบบนี้ผมเองจะต้องการแบบไหน  มันม่มีทางออกมาเลยผมเองไมคิดว่าเราจะต้องมาเจอแบบนี้จริงเลย อิอิราว่าน่าจะหาทาออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน paris white & acne pantip

ผมหาทางเพื่อให้เราได้รักกัน วิธีทําให้หน้าใส

มาหาทางเพื่อให้ราเาได้รักกันจริง ๆ นะครับผมต้องการให้เราได้เกิดมาคู้กันจริง ๆเ ลย ไม่รุ้ว่าแบบไหน คือ สิง่ที่เราคิด ไม่รู้่วาแบบไหนที่ทำให้เราได้ ตั้งใจเรียนแบบกว่าที่เป็นแผมเองก็บอกเพื่อน ๆ เสมอ ๆ ว่า จะต้องทำงานแบบที่เราเป็นให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง มาตามทางนี้ เพื่อให้เขาเองได้รับทางที่ต้องการครับ วิธีทําให้หน้าใส

คนไหนบ้างไม่อยากจะขาว

คนไหนบางไม่อยากจะขาวผมบอกได้เพียงเท่านี้จริง ๆ ครับ ว่าคนที่ต้องการให้ขาวนั้นไม่ยากเลย ตามที่เพื่อน ๆ บอกครับผมคิดมาโดยตลอดว่าเพื่อน ๆ จะต้องการอะไร และแบบที่ดีที่สุดเท่านั้น เอง  ตามนี้หละครับ มาตามอ่านได้เลย อยากขาว